Monipuolinen verkottaja eri alojen erikoisasiantuntijoille

ONNISTU! -VALMENNUKSET

URAVALMENNUS

Mietitkö uutta uraa? Pohditko mahdollisuuksiasi työelämässä?

Uravalmennuksessamme tulet saamaan tukea, tietoa, ohjausta ja neuvontaa niin ryhmävalmennuksen kuin yksilövalmennuksenkin muodossa selkiyttääksesi ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojasi. Haluat kenties hakeutua koulutukseen tai työelämävalmiutesi kaipaa kehittämistä ja päivitystä. Valmennuksessa tulet laatimaan valmentajan kanssa yhdessä suunnitelman, jonka avulla pääset eteenpäin polullasi.

Uravalmennuksemme sopii sinulle, jos:

 • etsit uutta suuntaa työelämässä
 • olet suunnitellut ammatinvaihtoa
 • olet miettinyt lisäkoulutuksia
 • kaipaat apua ja ohjausta ammatillisiin ratkaisuihin
 • olet miettinyt ryhtymistä yrittäjäksi

Yhdessä valmentajan kanssa kartoitetaan osaamisesi ja arvioidaan ammatillinen suuntautumisesi sekä koulutustarpeesi. Työnhakuvalmennuksestamme saat konkreettisia välineitä, tietoa ja taitoja työnhakutilanteisiin. Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi saat tietoa ja tukea toisilta valmennukseen osallistujilta.

photo-of-a-woman-holding-an-ipad-761977
acik-hava-adam-arka-fon-arka-plan-941693

TYÖNHAKUVALMENNUS

Oletko työtön tai jäämässä työttömäksi? Onko edellisestä työnhausta kulunut jo aikaa?

Mietitkö, miten ja mistä löydän työtä?

Työnhakuvalmennuksessamme autamme sinua päivittämään työnhakutaitosi sekä parantamaan valmiuksiasi itsenäisessä työnhaussa. Autamme sinua laatimaan ajantasaiset työnhaun dokumentit (hakemus & CV, tarvittaessa portfolio). Saat tietoutta nykypäivän työnhausta ja valmentajan avustuksella räätälöimme sinulle henkilökohtaisen suunnitelman työnhaun tueksi.

Työnhaun valmennukset toteutetaan ryhmämuodossa, mutta saat myös yksilöllistä ohjausta omaan työnhaun tilanteeseesi.

Työnhakuvalmennus sopii sinulle, jos:

 • olet jäänyt / jäämässä työttömäksi
 • edellisestä työnhaustasi on kulunut aikaa
 • koet epävarmuutta työnhaussa
 • et osaa määritellä ehkä tarkkaan vahvuuksiasi, osaamistasi ja taitojasi
 • työnhaun dokumentit kaipaavat päivitystä

VERKKOVALMENNUKSET:

Työnhaku- ja uravalmennuksia toteutetaan myös verkkovalmennuksina.

Osaan ryhmämuodossa toteutettaviin ura- ja työnhaunvalmennuksiin kuuluu myös verkkoympäristössä olevat tehtävät.

Verkkoympäristössä on tehtävien lisäksi erilaista infoa liittyen urasuunnitteluun ja työnhakuun.

Työnhakuvalmennus voidaan räätälöidä myös kokonaan verkkovalmennukseksi, jossa voit keskittyä sinulle tärkeisiin aiheisiin, jotka tukevat ja auttavat sinun työllistymistäsi.

Verkkovalmennuksessa

 • saat tietoutta nykypäivän työnhausta
 • päivität valmentajan avustuksella työnhaun dokumenttisi (CV ja hakemus)
 • teet valmentajan kanssa suunnitelman työnhakusi tukemiseksi.
 • valmentajalta saat ohjausta ja neuvoja yksilötasolla juuri sinun tilanteeseesi liittyen