Laaduntekijän valmennustiimi

Katja Airaksinen

Katja Airaksinen

Valmennuksen suunnittelu ja koordinointi. Haluaa jokaisessa asiakastapaamisessa ja valmennuksessa antaa asiakkaalle lisäarvoa, suunnittelee ja toteuttaa valmennukset aina räätälöidysti ja käytännönläheisesti ja valitsee myös tiimiin täsmäosaajat. Vastuu valmentajien osaamisesta ja heidän työskentelystään. Sähköisen alustan kehittäjä & toteuttaja yhdessä Timo Töyrylän kanssa. Monipuolinen kokemustausta työttömien työnhakijoiden valmentamisesta sekä yritysten valmentamisesta & kehittämisestä.

 Marja-Leena Joukainen, Tulosmarkat Oy

Valmentaa: Asiakaspalvelu & myyntityö, Disc-analyysi

Katso asiakastarina Marja-Leenan palveluista

Marja-Leena Joukainen on tiimin konkari, iän ja kokemuksen perusteella. Hänellä on laajat yrityskumppaniverkostot. Hän on asiantuntija, joka haluaa itse myös oppia koko ajan lisää ja uskaltaa ottaa myös haasteita vastaan. Hänellä on pitkäaikainen ja monipuolinen valmennuskokemus mm. seuraavista osa-alueista: henkilövalmennukset, vuorovaikutus, ajankäyttö, asiakaspalvelu, myyntityö ja johtaminen. Hän toimii puitetoimittajana ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluissa aiheina analyysi, kasvu ja uudistaminen.

Minna- Maija Jokisalo, RiverCom

Valmentaa Markkinointi & Brändäys -osioita

KTM, Int Health Coach, Minna-Maija Jokisalolla on yli 20 vuoden kokemus markkinoinnista, viestinnästä, brändinhallinnasta ja myynnistä kansainvälisissä yrityksissä. Kolmen vuoden ajan Minna-Maija on ollut markkinointiviestintäyrittäjä ja perehtynyt mm. Kiina-liiketoimintaan sekä tehnyt toimeksiantoja yrityksille laidasta laitaan. Henkilöbrändäys on tärkeässä roolissa yrittäjyydessä. Minna-Maija on toiminut valmentajana työskentelemissään yrityksissä, eri järjestöissä ja MatkailuDIILIssä. Minna-Maija kouluttautuu itse jatkuvasti digimarkkinoinnin, brändäyksen ja itsensä johtamisen suhteen kotimaisissa ja kansainvälityksissä valmennuksissa.  Valmennuksista Minna-Maija on saanut positiivista palautetta. Minna-Maija parantaa taitojaan osallistaa valmennettavia tekemään tehtäviä ja pohtimaan itse valmennuksen aiheita. Minna-Maija valmistui vuonna 2019 Int Health Coachiksi ja opinnoissa painotettiin sitä miten ihmiset voivat kirkastaa tavoitteitaan, määritellä askeleet tavoitteiden saavuttamiselle ja lähteä toteuttamaan muutoksia. Health Coachin rooli on saada ihmiset oivaltamaan itse muutostarpeensa ja sitoutumaan sekä motivoitumaan muutoksen toteuttamiseen. 

Jani Kiviranta, Mainostoimisto Hoop

Valmentaa palveluiden muotoilu – ja tuotteistaminen

Jani on pitkänlinjan asiantuntija media-alalta. Hänellä on myös pitkä kokemus graafisesta suunnitelusta, verkkopalveluiden suunnittelusta & toteutuksesta sekä yrityskonsultoinnista. Janin erityisosaamista on brändistrategia ja markkinointiviestintä. Hän on valmentanut pitkäjänteisesti eri lähiseudun oppilaitoksissa ja omaa laajat yritysverkostot.

Anu Nyholm, AnyOne Oy

Valmentaa kevyt yrittäjyys- ja yrittäjyysvalmennukset, vastuualueena yrityksen taloushallinto ja liiketoimintasuunnitelman sparraus

Anun työnteko pohjautuu käytännönläheiseen lähestymistapaan. Hän välttää liian monimutkaista sanastoa sekä hienoja termejä. Hänen mielestään esimerkit elävästä elämästä ovat parasta oppimateriaalia. Toiminut koko yrittäjäuransa ajan alkavien sekä toimivien mikroyrittäjien parissa. Hänellä on erittäin hyvä käsitys haasteista, joita pienillä yrittäjillä on yrityksen aloittamisen & talouden suhteen.  Anu on suorittanut taloushallinnon ammattitutkintokoulutuksen vuonna 2018, joten tiedot ovat ajan tasalla. Hän seuraa aktiivisesti alan muutoksia ja osallistu koulutuksiin. Hän ei ole kangistunut vanhoihin kaavoihin, vaan pysyy mukana alan murroksessa ja etsii nykyaikaiset tavat toimia. Anun henkilökohtainen tavoite on testata omat kykynsä auttaa ja neuvoa yritystoimintaa harkitsevia ja alkavia yrittäjiä, jotta he saavat yksinkertaiset ja selkeät tiedot ja taidot aloittaa yritystoiminnan. Anu on nähnyt, että jos vähäisillä tiedoilla aloitetaan yritystoiminta, tämä voi johtaa ikäviin seurauksiin. Valmentaa yhdessä Katjan kanssa kevytyrittäjyysvalmennukset.

Jari Simola, Jakendos Oy

Katso Jarin videoesittely

Jari toimii yrittäjänä ja konsulttina Jakendos Oy:ssä. Hänellä on runsaasti kokemusta ja erityisosaamsta viennistä, tuonnista ja etabloitumisesta vientimarkkinoille. Hän luotsaa yrittäjät luomaan realistiset tavoitteet ja aloittaa suunnitelmalliset ja konkreettiset toimenpiteet.