Monipuolinen verkottaja eri alojen erikoisasiantuntijoille

LIIKETOIMINTAMUOTOILU – KILPAILUETUA RAKENTAMAAN

Tuntuuko, että myynti, markkinointi, tuotekehitys ja muut toiminnot eivät pelaa tehokkaasti yhteen?

Voisiko liiketoiminnassasi olla tuottamattomia rönsyjä, joita voisi karsia ja tehdä tilaa tuottavammille osille?
Liiketoimintamuotoilu yhdistää ihmiset, yritysnäkökulman, strategian, muotoilun ja palvelut. Liiketoimintamuotoilun avulla rakennetaan kilpailuetua ja otetaan ennen kaikkea huomioon asiakkaan näkökulma. Kehitystyö tehdään yhdessä.

Liiketoimintamuotoiluprosessin tuloksia ovat

  • Erottuvuuden ja kilpailuedun rakentaminen markkinoilla
  • Keskittyminenasiakaaille ja työntekijöille tuotettavaan arvoon
  • Liiketoimintamallien uudelleenmuotoilu
  • Kannattamattomien rönsyjen karsiminen ja uuden liiketoiminnan luominen