Monipuolinen verkottaja eri alojen erikoisasiantuntijoille

LAATU

Mitä laatu merkitsee yritystoiminnassasi? Miten viestit laadusta asiakkaillesi? Tiedätkö miten laatu vaikuttaa palveluyrityksen tarjouskilpailupisteytyksiin?
Yrityksen laatu- tai toimintakäsikirja 9001/2015 määrittelee, mitä laatu merkitsee yrityksesi toiminnassa. Monilla toimialoilla se on myös menestyksellisen toiminnan edellytys.

Yrityksen laatukriteerien ja toimintatapojen kirjaaminen käsikirjaksi yhtenäistää ja tehostaa toimintatapoja ja tuo laadun olennaiseksi osaksi yrityskulttuuria. Autamme mm. seuraavissa laadun osatekijöissä

  • Palveluyrityksen laadun varmistaminen
  • Laatu- tai toimintakäsikirjan suunnittelu ja toteutus
  • Vastuullisuusohjelmat ja dokumentaation laatiminen
  • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot asiakaspalvelutyössä