Monipuolinen verkottaja eri alojen erikoisasiantuntijoille

 

SPARRAUS, KASVU, KANSAINVÄLISTYMINEN JA RAHOITUS

Missä näet yrityksesi tulevaisuudessa? Onko iso kuva hukassa tai suunta epäselvä? Tiedätkö miten rahoittaa eri hankkeita tehokkaasti?

Meiltä saat henkilökohtaista, kokemukseen ja laajaan ammattitaitoon perustuvaa neuvontaa kuten kehitysprojektien rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen ja mm. ELY:n kehittämisavustuksien hakeminen, sparraus liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, visioiden ja tavoitteiden selkeyttäminen, vahvuuksien löytäminen ja verkostojen hyödyntäminen yritystoiminnan tueksi.

Ammattiosaamista laaja-alaisesti – konkreettiset neuvot toimiville yrityksille

 • Visioiden ja tavoitteiden selkiytys
 • Kehitysprosessien rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen
 • Verkostojen hyödyntäminen

LAATU

Mitä laatu merkitsee yritystoiminnassasi? Miten viestit laadusta asiakkaillesi? Tiedätkö miten laatu vaikuttaa palveluyrityksen tarjouskilpailupisteytyksiin?
Yrityksen laatu- tai toimintakäsikirja 9001/2015 määrittelee, mitä laatu merkitsee yrityksesi toiminnassa. Monilla toimialoilla se on myös menestyksellisen toiminnan edellytys.

Yrityksen laatukriteerien ja toimintatapojen kirjaaminen käsikirjaksi yhtenäistää ja tehostaa toimintatapoja ja tuo laadun olennaiseksi osaksi yrityskulttuuria. Autamme mm. seuraavissa laadun osatekijöissä

 • Palveluyrityksen laadun varmistaminen
 • Laatu- tai toimintakäsikirjan suunnittelu ja toteutus
 • Asiakastyytyväisyyden mittaukset
 • Työilmapiirin mittaukset
 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot asiakaspalvelutyössä

 

ASIANTUNTIJA-APU – AINA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE

Ulkopuolinen asiantuntija-apu on käytettävissä silloin kun oma aika ei riitä ja omaa henkilö ei kannata palkata. Helppo ja joustava toteutus.

Meiltä saat helposti ja vaivattomasti

 • Projektipäällikkö-ja toimistopalvelut
 • Asiakasrekisteri tuottamaan
 • Myyntitoimeksiannot
 • Tuki asiakas- ja markkinointitilaisuuksien järjestämiseen

 

LIIKETOIMINTAMUOTOILU – KILPAILUETUA RAKENTAMAAN

Tuntuuko, että myynti, markkinointi, tuotekehitys ja muut toiminnot eivät pelaa tehokkaasti yhteen?

Voisiko liiketoiminnassasi olla tuottamattomia rönsyjä, joita voisi karsia ja tehdä tilaa tuottavammille osille?
Liiketoimintamuotoilu yhdistää ihmiset, yritysnäkökulman, strategian, muotoilun ja palvelut. Liiketoimintamuotoilun avulla rakennetaan kilpailuetua ja otetaan ennen kaikkea huomioon asiakkaan näkökulma. Kehitystyö tehdään yhdessä.

Liiketoimintamuotoiluprosessin tuloksia ovat

 • Erottuvuuden ja kilpailuedun rakentaminen markkinoilla
 • Keskittyminenasiakaaille ja työntekijöille tuotettavaan arvoon
 • Liiketoimintamallien uudelleenmuotoilu
 • Kannattamattomien rönsyjen karsiminen ja uuden liiketoiminnan luominen

 

VALMENNUKSET – NÄKÖKULMIA JA ENERGIAA UUDISTUMISEEN

Onnistu ja menesty kehittämämme valmennuskonseptin avulla!

Haluaisitko hyötyä toisten kokemuksista ja uusimmista tiedoista? Uuden oppiminen kannustaa tuoreeseen ajatteluun, toimintatapojen ja arjen käytäntöjen muuttamiseen. Muutos on askel uudistummiseen. Valmennukset suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa kehittämisen tarpeiden pohjalta käyttäen oppimista ja muutosta tukevia työskentelytapoja.

Osallistavat, oivalluttavat, ratkaisukeskeiset ja käytännönläheiset valmennukset esimerkiksi näistä osa-alueista

 • Asiakaspalvelu, kansainvälinen asiakaspalvelu
 • Vuorovaikutus, viestintä ja johtaminen
 • Myynti, markkinointi & brändäys
 • Palvelumuotoilu & tuotteistaminen
 • Toimi tehokkaasti verkossa, digimarkkinointi
 • Verkkokaupan perustaminen
Close Menu