LAADUNTEKIJÄN TARINA

Katja Airaksinen

Minusta on sanottu, että olen innostaja, kehittäjä, innovoiva, kokonaisvaltainen – teen kädet savessa ja täydestä sydämestä. Minulla on vankka kokemus yrityselämästä, sillä olen työskennellyt yritysneuvojana, rahoitusasiantuntijana, markkinointipäällikkönä ja verkostoasiantuntijana. Verkotan muita erikoisalojen osaajia, joten voimme tarjota todella kattavan palveluvalikoiman yrityksille. Yhteisöpedagogin tausta on antanut minulle inhimillistä näkökulmaa ja osaan siirtää  tietoa yrittäjille sekä mahdollistan toimeksiantojen yhteydessä oppimisen. Laaduntekijä yhdistää kaikki osaamiseni!

Kannan huolta kaupunkikeskustojen elinvoimaisuudesta ja palvelujen säilymisestä, Minulla on kokemusta myös kansainvälisistä tehtävistä, joten en katso asioita kapeasta perspektiivistä. Kannustankin yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Huolehdin siitä, että Laaduntekijä on helposti lähestyttävä kumppani.

Missioni on saada aikaan vaikutus, auttaa yrityksiä, olla läsnä yrittäjän arjessa ja mahdollistaa yritystoiminnan menestyminen.

Meillä on parhaat erikoisalojen asiantuntijat, toimintaympäristöön soveltuvat toimintamenetelmät ja  -mallit, työkalut sekä sydän mukana asiakkaan menestymisen takaamiseksi..

Kokeilemme, testaamme ja ylläpidämme kansainvälisiä verkostoja, joiden avulla  elämme tätä hetkeä ja katsomme aktiivisesti tulevaisuuteen.

ARVOT OHJAAVAT TOIMINTAAMME

Kasvu ja kehitys
Tavoitteemme on, että asiakkaamme kasvavat ja menestyvät. Me haastamme itseämme ja asiakkaitamme kehittymään ja kasvamaan. Tehtävämme on auttaa niin asiakkaitamme kuin itseämme nousemaan uudelle tasolle.

Välittäminen, auttaminen
Kaiken keskipisteenä on ihminen. Teemme töitä yrityksille, mutta ihminen on kaiken keskipiste.  Välitämme asiakkaistamme.

Rohkeus
Teemme asioita rohkeasti, luovasti, kokeilevasti. Vain kokeilemalla oppii. Uskallamme myös epäonnistua ja opimme virheistämme.

Laadukkuus
Toimintamme on laadukasta. Me emme päästä mitään käsistämme, ennen kuin työ on tarkastettu ja täyttää laatuvaatimuksemme. Keräämme jatkuvasti asiakaspalautetta.

Laaduntekijän valmennustiimi

 Päätoteuttaja: Laaduntekijä Oy / Katja Airaksinen, varahenkilö Marja- Leena Joukainen

Valmennuksen suunnittelu ja koordinointi. Haluaa jokaisessa asiakastapaamisessa ja valmennuksessa antaa asiakkaalle lisäarvoa, suunnittelen ja toteutan valmennukset aina räätälöidysti ja käytännön-läheisesti ja valitsen myös tiimiini niitä taitoja osaavat valmentajat. Vastuu valmentajien osaamisesta ja heidän työskentelystään. Sähköisen alustan kehittäjä & toteuttaja yhdessä Timo Töyrylän kanssa. Monipuolinen kokemustausta, niin työttömien työnhakijoiden valmentamisesta, että myös yritysten valmentamisesta & kehittämisestä. Valmentaa asiakaslähtöisen &yrittäjämäisen ajattelutavan oppimisen, työn tuottavuus., yritysinfo & yrittäjyysvalmennukset. Laaduntekijä Oy:lla on pitkäaikaiset verkostot käytettävissä, kontaktoi Netan kanssa yritykset ja toteuttaa yrityksen valmennukset & sparraukset. Vastaa valmennuksen raportoinnista.

Tiiminvetäjä: Netta Selin, varahenkilö Katja Airaksinen

Netta on valmennuksen sielu, tuo kaiken hänen monipuolisen työuransa tiedot ja taidot työnhakijoiden, että yritysten käytettäväksi.  Netan rekrytointikokemus on vuodelta 2008, joten alan kokemus on vankkaa. Vuodesta 2015 alkaen työ on painottunut työttömien työllistämiseen ja erilaisten työllistämisen edistämisen toimenpiteiden kehittämiseen. Netta oli kehittämässä Kouvolan kaupungille täysin uutta palvelua, joka on suunniteltu ja rakennettu pitkäaikaistyöttömien työllistämisen edistämiseen. Hän on toiminut valmentajana työhönvalmennuksissa, työvalmennuksissa, eri teemaisissa valmennuspalveluissa 18-60 vuotiaille asiakkaille sekä toiminut kouluttajana eri työelämään liittyvissä teemoissa. Pääosin hän on toiminut Kymenlaaksossa, josta on erittäin hyvä aluetuntemus, mutta myös Etelä-Karjalan sekä Hämeen alueella ovat tuttuja, toiminut rekrytoijana ja valmentajana.

Netalla on monipuolista kokemusta, hän on helposti lähestyttävä, saavuttaa luottamuksen valmennettaviin ja osaa käsitellä ja toimia myöskin haasteellisten asiakkaiden kanssa. Netta on myös kehittäjä, etsii sinnikkäästi uusia toimintatapoja, miten asiakas saadaan opiskelemaan tai työelämään. Hän näyttää esimerkillään ja luo rohkeutta asiakkaisiin. Netta koordinoi Onnistun -oppimispolun työnhakijoiden rekrytoinnin, huolehtii kaikista yhteistyöverkosto kontakteista, heidän kanssaan sovituista asioista, että yhteistyö sujuu mutkattomasti, valmennuksista, osaamiskartoituksista ja sparrauksista tai kaikesta mitä tämä Onnistu- oppimispolku tulee vaatimaan.

Muut valmentajat:

Timo Töyrylä, TTedu, varahenkilö Minna – Maija Jokisalo

Valmentaa Toimi tehokkaasti verkossa, uudet liiketoimintamallit, digitaaliset kanavat

Timo on tiimin digitaaliguru, jos hän ei osaa ratkoa ongelmia niin ei kukaan. Hän tietää kaiken mikä liittyy tietokoneisiin, Googleen ja sen pilvipalveluihin. Sähköistä markkinointia on kouluttanut tulevaisuuden yrittäjille. Timolla on monipuolinen työhistoria ja erittäin vankka kokemus valmentamisesta ja ICT-kouluttajana. Innostus uuden oppimiseen on edelleen kova ja myös valmentaa miten niitä hyödynnetään työelämässä säästäen aikaa ja rahaa. Ylläpitää Laaduntekijä Oy:n kanssa sähköistä alustaa.

 Marja -Leena Joukainen, Tulosmarkat Oy

Valmentaa Asiakaspalvelu & myyntityö, Disci:n

Marja-Leena Joukainen on tiimin konkari, iän ja kokemuksen perusteella. Hänellä on laajat yrityskumppaniverkostot. Hän on asiantuntija, joka haluaa itse myös oppia koko ajan lisää ja uskaltaa ottaa myös haasteita vastaan. Hänellä on pitkäaikainen ja monipuolinen valmennuskokemus aiheena mm. henkilövalmennukset, vuorovaikutus, ajankäyttö, asiakaspalvelu, myyntityö ja johtaminen. Hän toimii puitetoimittajana ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluissa analyysi, kasvu ja uudistaminen.

Minna- Maija Jokisalo, Tmi Rivercom, varahenkilö Timo Töyrylä

Osa-aikainen yrittäjä vuodesta 2016-, Täysipäiväinen yrittäjä vuodesta 6/2018-

Valmentaa Markkinointi & Brändäys

KTM, Health Coachiksi valmistuva, Minna-Maija Jokisalolla on yli 20 vuoden kokemus markkinoinnista, viestinnästä, brändinhallinnasta ja myynnistä kansainvälisissä yrityksissä. Kolmen vuoden ajan Minna-Maija on ollut markkinointiviestintäyrittäjä ja perehtynyt mm. Kiina-liiketoimintaan sekä tehnyt toimeksiantoja yrityksille laidasta laitaan. Henkilöbrändäys on tärkeässä roolissa yrittäjyydessä. Minna-Maija on toiminut valmentajana työskentelemissään yrityksissä, eri järjestöissä ja MatkailuDIILIssä. Minna-Maija kouluttautuu itse jatkuvasti digimarkkinoinnin, brändäyksen ja itsensä johtamisen suhteen kotimaisissa ja kansainvälityksissä valmennuksissa. Health Coach -opinnoissa perehdytään siihen, miten ihmiset voivat kirkastaa tavoitteitaan, määritellä askeleet tavoitteiden saavuttamiselle ja lähteä toteuttamaan muutoksia. Valmennuksista Minna-Maija on saanut positiivista palautetta. Minna-Maijan tavoitteena on syventää osaamistaan henkilöbrändäyksen osalta. Samoin Minna-Maija parantaa taitojaan osallistaa valmennettavia tekemään tehtäviä ja pohtimaan itse valmennuksen aiheita. Health Coachin rooli on saada ihmiset oivaltamaan itse muutostarpeensa ja sitoutumaan sekä motivoitumaan muutoksen toteuttamiseen.

Jani Kiviranta Mainostoimisto Hoop ja Ilona Manninen Tmi: Ilona Manninen

Valmentaa palveluiden muotoilu – ja tuotteistaminen

Jani on pitkänlinjan asiantuntija media-alalta, sekä pitkä kokemus graafisesta ja verkkopalveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta ja yrityskonsultoinnista. Erityisosaaminen on brändistrategia ja markkinointi-viestintä. Hän valmentaa jatkuvasti eri lähiseudun oppilaitoksissa, omaa laajat yritysverkostot ja tehnyt valmennustyötä useita vuosia.

Anu Nyholm, AnyOne Oy, varahenkilö Anja Koskinen, Wallabia Oy

Valmentaa kevyt yrittäjyys- ja yrittäjyysvalmennukset, yrityksen taloushallinto ja liiketoimintasuunnitelman sparraus

Anun työnteko pohjautuu käytännönläheiseen lähestymistapaan. Hän välttää ja ei käytä liian monimutkaista sanastoa sekä hienoja termejä. Hänen mielestään esimerkit elävästä elämästä ovat parasta oppimateriaalia. Toiminut koko yrittäjäuransa ajan alkavien sekä toimivien mikroyrittäjien parissa. Hänellä on erittäin hyvä käsitys haasteista, joita pienillä yrittäjillä on yrityksen aloittamisen & talouden suhteen.  Anu on suorittanut taloushallinnon ammattitutkintokoulutuksen vuonna 2018, joten tiedot ovat ajan tasalla, hän seuraa aktiivisesti muutoksia ja osallistu alan koulutuksiin. Hän ei ole urautunut vanhoihin kaavoihin, vaan pysyy mukana alan murroksessa ja etsii nykyaikaiset tavat toimia ja ymmärtämään taloushallintoa. Anun henkilökohtainen tavoite on testata omat kykynsä auttaa ja neuvoa yritystoimintaa harkitsevia ja alkavia yrittäjiä, että he saavat yksinkertaiset ja selkeät tiedot ja taidot aloittaa yritystoiminnan, koska Anu on nähnyt kuinka vähäisellä tiedolla, aloitetaan yritystoiminta, mikä voi johtaa ikäviin seurauksiin. Valmentaa yhdessä Katjan kanssa kevyt– yrittäjyysvalmennukset.

Close Menu