Monipuolinen verkottaja eri alojen erikoisasiantuntijoille

ELY-KESKUKSEN YRITYKSEN KEHITTÄMISPALVELUT

Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, niin tiedustele soveltuuko sinulle alkuun yrityksen kehittämispalvelut. Autamme sinua aloittamaan kehittämistyösi tehokkaasti, järkevästä ja rahaa säästäen.

Laaduntekijä on hyväksytty puitetoimittaja yrityksen kehittämispalveluissa

Markkinointi- ja asiakkuudet

Palvelu auttaa vahvistamaan yrityksesi kilpailukykyä strategisella markkinoinnin ja asiakkuuksien suunnittelulla.

Tarvitsetko alkusysäyksen, neuvontaa ja opastusta myyntiin- ja markkinointiin tai brändäykseen?

Brändikonsultaatio

Yrityksen brändin tulisi olla houkutteleva sen kohderyhmille. Hyvä brändi herättää kiinnostuksen ja luottamuksen. Konsultaatiossa käydään esimerkiksi läpi yhdessä, miten voisi toteuttaa brändi-idean, kertoa brändin tarinan ja ilmentää brändipersoonaa. Opastetaan yritykselle millainen voisi olla kommunikaation ja kuvamaailman tyyli. Tavoitteena on se, että yrityksellä on kirkas kuva siitä, miten tehdään brändistä elävä, luontevasti yrityksen vahvuuksia viestivä ja sen kohderyhmiä puhutteleva.

Viestintäkonsultaatio

Opastetaan yritystä viestintästrategian – ja suunnitelman teossa; mitkä voisivat olla viestinnälliset teemat, viestien kohderyhmät, kanavat ja ydinviestit. Käydään läpi viestinnän rakennetta, rytmitystä ja viestien rakennetta. Konsultaation jälkeen yritys saa valmiudet toteuttaa viestintäänsä itsenäisesti. 

Sosiaalisen median konsultaatio

Opastetaan yritystä some-näkyvyydessä. Miten kannattaa kohdistaa some-viestintää, miten saada parhaiten näkyvyyttä ja sitouttaa yleisöä sekä johdattaa ostopäätökseen. Konsultoidaan sopivasta postausrytmistä ja parhaista tavoista kampanjoida somessa.

Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan. Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.

Yrityksen hinta  325 euroa + alv/päivä. 

Kenelle palvelu sopii? 

ELY-keskuksen palvelu sopii kasvua hakeville pk-yrityksille, jotka ovat vakiinnuttaneet toimintansa ja joilla on edellytykset kannattavaan toimintaan. Yritys voi toimia kotimaassa tai kansainvälisillä markkinoilla.

ELY-keskuksen palvelu sopii kasvua hakeville pk-yrityksille, jotka ovat vakiinnuttaneet toimintansa ja joilla on edellytykset kannattavaan toimintaan. Yritys voi toimia kotimaassa tai kansainvälisillä markkinoilla.

Innovaatioiden kaupallistaminen

IPR-STRATEGIA

Kun innovatiivinen yritys hakee kotimaista tai globaalia kasvua, tärkeätä on myös tiedostaa myös muut kilpailukykyä edistävät asiat. Onko sinun IPR- asiat suunniteltu kuntoon jo varhaisessa vaiheessa?  Riskejä voidaan hallita aktiivisesti ja tuottaa liiketoimintaa myös aktiivisella IPR-omaisuuden hyödyntämisellä. Markkinoille uuden tuotteen lanseeraus kotimaassa sekä kansainvälistymisvaihe tuo mukanaan tiedostamattomia liiketoiminnallisia riskejä, jotka tulee tunnistaa ja hallita ja se onnistuu IPR-strategian avulla.

Olemme sinulle apunasi opastamalla IPR-strategiaa, käydään läpi toimenpiteet ja neuvotaan hakemuksen teossa.

Go-To – Market Plan 

Oletko lanseeraamassa uutta tuotetta tai palvelua kotimaan tai kansainvälisille markkinoille? Mietitkö miten pitää toimia? Miten kaupallistan tuotteen tai palvelun? 

Toteutetaan sinulle Go- To- Market Plan. Suunnitelma selkeyttää sinulle markkinat, tunnistat kilpailijasi, mikä on tuotteesi / palvelusi markkinapotentiaali ja miten kannattaa lähteä toimimaan, että säästät aikaa ja rahaa. 

Saat selkeän kuvauksen jatkotoimenpiteiksi. Suunnitelma antaa sinulle vastauksen onko tuotteella/ palvelulla kysyntää ja mitä asioita pitää huomioida, miten säästät aikaa ja rahaa.

Kenelle palvelu sopii? 

ELY-keskuksen palvelu sopii pk-yrityksille, jotka hakevat innovatiivisella tuotteella tai palvelulla kasvua kotimaassa tai kansainvälisesti. Yritys voi olla toimintansa vakiinnuttanut tai vasta käynnistänyt, ja sillä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan

Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan, Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.

Yrityksen hinta 325 euroa + alv/päivä.

Kysy lisää, Katja Airaksinen puh. 040 580 2262

katja.airaksinen@laaduntekija.fi

Lue lisää kehittämispalveluista

https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut